Nagovor

A A A

Sosedje in prijatelji

Evropski čezmejni projekt Sosed/Nachbar se po treh letih počasi izteka in pred vami je zadnja številka časopisa, ki je izšla s pomočjo evropskega oziroma državnega financiranja. Časopis, ki ga držite v rokah, je najbolj otipljiv rezultat projekta; na avstrijski strani izhaja Nachbar v nakladi 70 tisoč izvodov, na slovenski Sosed v nakladi 60 tisoč izvodov. Rezultat projekta je tudi dvojezično spletno mesto Sosed/Nachbar, ki je zaradi prepletanja dveh jezikov posebnost spletnega novinarstva. Zelo dragoceni so medsebojni odnosi, ki so jih prinesla srečanja, druženje in učenje jezika sosedov.

Na začetku projekta smo zapisali geslo »od sosedov do prijateljev« in lahko rečem, da smo ga uresničili. Čezmejno urejanje časopisa in spletnega mesta je zanimiva novinarska izkušnja, saj koroški novinarji pišejo za gorenjsko občinstvo, gorenjski pa za koroškega. Izbira tem in pisanje člankov zahteva posebno občutljivost za sosede, ki jo je moč doseči z dobrim poznavanjem razmer in s polno mero strpnosti za razlike. Čezmejni časopis se je v dveh letih »dobro prijel«, bralci nas sprašujejo, če bo še izhajal, kar je po začetnem nezaupanju velik uspeh. Dobro obiskana je dvojezična spletna stran, ki ima več možnosti nadaljnjega obstoja, saj ne zahteva toliko denarja kot tisk in pošiljanje časopisa. Obet, da bo časopis še izhajal in da bo spletna stran še naprej živahna, je čezmejna novinarska ekipa, ki je v treh letih spletla delovne in prijateljske vezi.

Prijateljske vezi so spletli tudi naši bralci, poosebljata jih Janez in Peter, ki sta se spoznala s pomočjo spletne strani Sosed/Nachbar in se vzajemno naučila jezika sosedov: Janez nemško, Peter slovensko. Prav neverjetno je, koliko slovenščine oziroma nemščine sta se sama, s pomočjo sodobnih, elektronskih poti naučila v slabih dveh letih in postala dobra prijatelja. Njunemu zgledu sledijo drugi in želimo si, da bi bila dvojezična spletne stran Sosed/Nachbar se naprej dobra spodbuda za učenje jezika sosedov.

Ob zaključevanju projekta Sosed/Nachbar nam je kar malce žal, da so tri leta minula tako hitro. Naj se ob tej priložnosti zahvalim vsem, ki so pripomogli k uspehu projekta, z željo, da sodelujmo še naprej, saj je občinstvo na obeh straneh meje dobro sprejelo čezmejni časopis in spletno mesto.

Marija Volčjak, odgovorna urednica