O projektu

A A A

Sosed / Nachbar je mednarodni in medregijski projekt Gorenjskega Glasa, d.o.o., Kranj in Radia dva GmbH iz Celovca. Projekt spada v Evropsko teritorialno sodelovanje, v Operativni program Slovenija-Avstrija 2007-2013, ki ga delno financira Evropska unija, Evropski sklad za regionalni razvoj. Projekt ima za namen spoznavanje in povezovanje ljudi Gorenjske in Koroške, vseh narodnosti, ki žive na tem območju. Je večjezičen, večkulturen in gradi most med sosedskimi si narodi.

Projekt izvira iz potrebe po pretoku informacij, ustvarjanju sinergij in medsebojnem povezovanju narodov na obeh straneh slovensko-avstrijske meje. Povezave, ki jih je treba ustvariti, temeljijo na potrebi po izmenjavi uporabnih življenjskih informacij za običajne ljudi, tako slovensko kot nemško govoreče prebivalce obmejnih regij. Projekt je osredotočen na brisanje kulturnih, socialnih in jezikovnih mej, ki so kljub padcem političnih meja še ostale. Pomembna je tudi kulturna raznolikost in medsocialna integracija, saj oboje temelji na zgodovinsko pogojenem razlikovanju, razumevanje tega pa je bistveno za medsebojno razumevanje, spoštovanje in sobivanje na enotnem prostoru. Projekt je osredotočen na socialni/družbeni in kulturni razvoj ter je izrazito nepolitičen.

Sosed / Nachbar poteka na treh medsebojno povezanih ravneh:

- spletno mesto/portal bo jedro projekta, predstavljal bo enotno vstopno točko in bo s podrobnejšimi in obsežnejšimi informacijami izpolnjeval poslanstvo projekta in predstavljal vsebinsko jedro časopisa, obenem pa bo tudi orodje za vzpostavljanje in vzdrževanje medsebojnih stikov preko spletnih klepetalnic, wikipedije, blogov etc;
- trimesečni časopis v dveh jezikovnih izdajah bo informiral o aktivnostih, dogodkih in prireditvah na obeh straneh meje, kot povabilo k sosedu, predstavljal bo promocijo spletnega mesta in povzemal njegove vsebine;
- družbena mreža, ki sebo pletla ob tem dogajanju, naj bi segala preko dosedanjih državnih, političnih, geografskih, zgodovinskih in narodnostnih meja.

Cilji projekta so:

- povezovanje občanov, družin, umetnikov, intelektualcev, šol, neformalnih skupin ...,
- spodbujanje dobrih sosedskih odnosov in ustvarjanje sinergij,
- spoznavanje medkulturne raznolikosti, večanje občutljivosti za različnost in razumevanje drugegain prostora, v katerem se medkulturni dialog odvija,
- prispevanje kodpravljanju predsodkov in vzpostavitev pristnega stika med ljudmi,
- poglabljanje, poznavanje in razumevanje sosedov današnjih generacij,
- ustvarjanje empatij pri obeh narodih in preseganje jezikovnih ovir,
- ohranjanje kulturne identitete,
- prepoznavanje potreb in zanimanj sodobnega Gorenjca ter avstrijskega Korošca.

Predvideni rezultati projekta:

- skupno medijsko spletno mesto v slovenskem in nemškem jeziku,
- skupen čezmejen časopis (časopisna priloga / brezplačnik),
- 1000 ljudi se spoznava ali uči jezika soseda,
- spromoviranih 1800 prireditev in znamenitosti iz obeh strani meje prek 2 medijskih orodij.