Za otroke ni nikoli meja

A A A


Na skupnem športnem dnevu so se v dolini Komatevre družili otroci dveh podružničnih šol, iz Kokre in z Obirskega na avstrijskem Koroškem.




Jezersko – Šest otrok, kolikor jih letos obiskuje kombiniran pouk v podružnični šoli v Kokri, njihovi starši, učiteljici Romana Naglič in Katarina Prelog, ravnateljica matične Osnovne šole Matija Valjavca Preddvor Mateja Sajovec, župan preddvorske občine Miran Zadnikar, enajst otrok iz ljudske šole na Obirskem, njihov učitelj Roman Roblek in ravnatelj Heinz Nečemer so priredili prvi skupni športni dan. V dolini Komatevre so se povzpeli do lovske koče Stanič (1280 metrov), kjer so prisluhnili dvema lovcema, Franciju Plazniku iz Lovske družine Jezersko in ravnatelju obirske šole.

»Zamisel o druženju s šolo na Obirskem se mi je porodila, ko sem prebrala, da je ogrožen njen obstoj. Podobno je tudi s podružnično šolo v Kokri,« je dejala ravnateljica preddvorske šole Mateja Sajovec. Šolo v Kokri letos obiskuje šest otrok, kombinacija je dvojna, učiteljici dve, a šolsko ministrstvo prizna le eno, tako da drugo financira občina. Bolje bo, če bodo prihodnje leto vsi starši iz Kokre vpisali otroke v domačo šolo, imeli bodo štiri prvošolce, učencev pa bo deset. Otroke iz Kokre so na športnem dnevu (razen enega) spremljali vsi starši, kar po besedah učiteljic kaže, kako pomembna jim je domača šola.

Tudi ljudska šola na Obirskem ima majhno število učencev. »Za en razred potrebujemo sedem prijav, da je obstoj šole upravičen,« je dejal obirski ravnatelj Heinz Nečemer. »V Železni Kapli je namreč dograjena stavba in predvideno je, da bi obirski otroci poslej hodili tja v šolo. Letos se to na srečo še ni zgodilo.« V tem šolskem letu je v edinem razredu na Obirskem enajst otrok, pouk poteka v kombinaciji od prvega do četrtega razreda. Gre za otroke slovenskih staršev, je povedal učitelj Roman Roblek. Pouk pri vseh predmetih poteka v slovenščini, učijo tudi verouk in ročna dela. »Ko otroci končajo četrti razred, gredo naprej v glavno šolo (za razliko od vaše devetletke šolanje traja osem let), kjer sicer tudi poučujejo slovenščino, a pouk ostalih predmetov je v nemščini. Naši otroci nimajo težav z jezikoma: doma družine govorijo slovensko, enako v šoli, vpliv medijev in okolja pa poskrbi, da dobro znajo tudi nemško.«

Druženje otrok iz dveh majhnih podružničnih šol se je obojim zdelo dobra izkuš­nja. Otroci so bili sprva nekoliko zadržani, a so jih učitelji motivirali z igrami, ki so jih pomešale med seboj. Na prihodnjem športnem dnevu se bodo srečali v Kortah na avstrijskem Koroškem, kjer je prav tako lepa narava kot na Jezerskem, za otroke pa je vab­ljiv tudi tamkajšnji adrenalinski park, je napovedal ravnatelj Nečemer.


Komentarji