Kultura, bogastvo koroških Slovencev

A A A


Če kaj zaznamuje Slovence na Koroškem, potem je to kultura.
Marsikdo v Sloveniji, kjer smo do svoje preteklosti, kulture in jezika preveč brezbrižni, ne more verjeti, koliko pevskih zborov, gledaliških, lutkarskih in glasbenih skupin deluje v krajih in mestih dvojezičnega dela Koroške. Številke so neverjetne!

Po zaslugi Društva slovensko–avstrijskega prijateljstva bomo imeli del kulturnega bogastva Slovencev na Koroškem med ponedeljkom, 25. marca, in soboto, 6. aprila, priložnost spoznati tudi v Sloveniji. V ponedeljek, 25. marca, ob 18. uri se bodo v Muzeju novejše zgodovine v Ljubljani začeli tradicionalni, letos že 11. koroški kulturni dnevi. Ob tej priložnosti bodo odprli razstavo o nacističnem pregonu koroških Slovencev leta 1942. V kulturnem programu bo sodeloval pevski kvintet Foltej Hartman. Po nagovoru predsednika Društva slovensko–avstrijskega prijateljstva Lovra Sodje bo kulturne dneve in razstavo odprl veleposlanik Republike Avstrije v Ljubljani dr. Clemens Koja. Naslednji dan, v torek, 26. marca, ob 18. uri bo v dvorani Svetovnega slovenskega kongresa v Ljubljani predstavitev knjig koroških avtorjev. Predstavljene bodo knjiga spominov Ane Jug na življenje pred vojno in v izgnanstvu z naslovom Utihnile so ptice, utihnila je vas, pesmarica priredb rožanskih ljudskih pesmi, publikacije, ki so izšle v okviru iniciative Slovenščine v družini, in knjige pisatelja pravnika Josipa Šašla.

V torek, 2. aprila, ob 18. uri bo v dvorani Svetovnega slovenskega kongresa v Ljub­ljani kapelski rojak, profesor na Inštitutu za slavistiko Univerze v Gradcu dr. Ludvik Karničar govoril o Gradcu in njegovem pomenu za Slovence, v petek, 5. aprila, ob 19. uri pa bo v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani Ziljski večer, na katerem bosta sodelovala mešani pevski zbor Ojsternik iz Ziljske Bistrice in tamburaši iz Zahomca. Koroški kulturni dnevi bodo sklenjeni v soboto, 6. aprila, ob 11. uri v Mini Teatru na Križevniški 1 v Ljubljani z nastopom lutkovne skupine Slovenskega kulturnega druš­tva iz Celovca.

Udeležimo se prireditev. S tem bomo poklonili najlepše darilo prizadevnim rojakom s Koroške. Vstop na vse prireditve je brezplačen.


Komentarji